Iedere werknemer heeft recht op een gezonde en veilige werkomgeving. Wanneer veiligheidsprocedures verouderd zijn of niet (meer) optimaal gevolgd worden, leidt dit tot een verhoogd risico. PCC biedt ondersteuning, begeleiding en advies bij het realiseren van optimale arbeidsomstandigheden.

PCC beschikt over de deskundigheid en de juiste instrumenten om een Risco-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren of te toetsen. Vanuit deze inventarisatie wordt een plan van aanpak opgezet. PCC begeleidt u bij het opstellen van dit plan van aanpak om samen met u een veilige en gezonde werkomgeving te creëren.

Daarnaast kan PCC u werk en kosten besparen door de functie van VGM coördinator te vervullen.

Op deze manier begeleidt en bewaakt PCC het implementatieproces en de voortgang van het plan van aanpak.
PCC helpt bedrijven en organisaties de ISO 45001 (internationale standaard voor het management van arbeidsomstandigheden en veiligheid) toe te passen. Met deze erkende norm is elk bedrijf verzekerd van een effectieve risicobeheersing en continuïteit van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden.

PCC beschikt over duidelijke voorlichtingsprogramma’s en verzorgt trainingen op het gebied van ARBO en het werken met ISO 45001.