Veiligheidsbewustzijn vergroot veilig gedrag. Heldere en inzichtelijke veiligheidsprocedures dragen bij aan veiligheidsbewustzijn en veilig gedrag onder werknemers. Veiligheidsbewustzijn, veilig gedrag en een veilige werkomgeving beginnen bij een daadkrachtig en effectief veiligheidsmanagement.

PCC voorziet in voorlichtingprogramma’s en trainingen op het gebied van veiligheidsmanagement en gedragsverandering. Veiligheidsmanagement kent een ruime overlap met de veiligheidseisen volgens de Arbo-wet.

PCC is register veiligheidskundig en kan uw bedrijf toetsen op veiligheid en veiligheidsmanagement.

PCC doet werkplekonderzoeken, controleert vluchtwegen en vluchtplannen en inventariseert benodigde PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen). Op steeds meer locaties is een VCA, VCU of VCO certificaat verplicht. (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers/Opdrachtgevers/ Uitzendbureaus) Bij een VCA gecertificeerd bedrijf is de veiligheid gegarandeerd.

Om werknemers direct te betrekken bij het naleven van veiligheidsprocedures, ondersteunt PCC uw bedrijf bij de verplichte toolboxmeetings en het maken van taak risico analyses (TRA).
Een VGM coördinator binnen een VCA gecertificeerd bedrijf is verplicht veiligheidsdeskundige te zijn. U kunt uw bedrijf werk uit handen nemen en kosten besparen door PCC in te schakelen als VGM coördinator.
Op deze manier wordt het proces dat is ingezet én het (nieuwe) veiligheidsbeleid bewaakt en gecontinueerd.