PCC helpt bij het opzetten, begeleiden en implementeren van de internationaal erkende kwaliteitsnorm ISO 9001.

Steeds meer klanten en overheidsinstellingen vragen van bedrijven een maatschappelijk verantwoorde manier van ondernemen. (MVO ) Dit gaat verder dan het volgen van de wettelijk verplichte procedures. Stakeholders vragen meer. Steeds meer bedrijven investeren daarom in een verantwoorde verhouding tussen milieu, personeel en rendement.

Hoe weet u of uw bedrijf daadwerkelijk een verantwoorde onderneming is?

Hebt u zicht op alle ketens, handelaren en tussenpersonen die met uw bedrijf verbonden zijn?

PCC draagt, samen met u, zorg voor een gebalanceerd plan voor MVO . Hierin wordt, naast het winstaspect, rekening gehouden met de effecten van uw activiteiten op mens en milieu.
Normen als ISO 26000 en ISO 14000 vormen de basis bij de procesmaatschappelijk verbetering op het gebeid van MVO . PCC biedt begeleiding bij het implementeren en integreren van deze normen in uw bedrijfsvoering.

PCC heeft ook ervaring met de SCL en MVO prestatieladder, de CO2 prestatieladder, de CO2 footprint en met FSC certificering.